Vedení a administrativa
Jméno Funkce Předměty
Motyčka Radim, Mgr. ředitel F (9.A), Inf (7.A, 8.A, 9.A)
Jarová Dana, PaedDr. zástupce ředitele M (6.A, 6.B),  (4.A)
Lettovská Bohdana referent
Gáliková Eva ekonom

 

Jméno Třída Další předměty a funkce
Učitelé – I. stupeň
Klichová Daniela, DiS. 4.A Hv (5.A, 5.B)
Kohutová Zuzana, Mgr. 1.B Tv (3.B)
Kostiuková Eva, Mgr. 3.A
Luptovcová Petra 5.A Vv (4.A)
Moravcová Hana, Mgr. 2.A
Skálová Dana, Mgr. 1.A Vv (1.B), Hv (1.B)
Srnská Tereza 3.B
Ševčíková, Mgr. 5.B

 

Jméno Třída Předměty a funkce
Učitelé – II. stupeň
Kalců Karin, Mgr. Čj (6.A), Aj (3.A), Hv (7.A, 8.A, 9.A), Vv (3.B, 7.A-d), (3.B, 8.A, 9.A),
Rv (6.A, 6.B, 8.A), Ov (9.A)
Lyčka Petr, Mgr. 8.A Aj (6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A), Z (7.A, 8.A, 9.A), Ov (7.A, 8.A), metodik prevence
Pomezná Hana, Mgr. Z (6.A, 6.B), (6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A), Ch (8.A, 9.A), Vv (6.A, 6.B, 7.A-ch)
Srnská Ivana, Mgr. 6.B Čj (6.B, 9.A), D (6.A, 6.B, 8.A), Rj (8.A, 9.A)
Šimíčková Věra, Mgr. 9.A M (7.A, 8.A, 9.A), F (6.B, 7.A, 8.A), výchovný poradce
Švrčina Jakub, Mgr. 6.A (6.A, 7.A, 8.A), Tv (4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A), Inf (6.A, 6.B),
Hv (6.A, 6.B)
Videnková Petra, Bc. 7.A Čj (7.A, 8.A), D (7.A, 9.A), Aj (4.A, 5.A, 5.B), Rv (7.A)

 

Jméno Předměty a funkce
Vychovatelé
Žowliaková Dáša vedoucí vychovatelka
Kauerová Magdalena, Mgr. F (6.A), Pč (6.B), Vv (8.A, 9.A), Ov (6.A, 6.B)

 

Jméno
Pedagogičtí asistenti
Horváthová Tereza, Bc.
Chýlková Linda, Mgr.
Smolková Natálie
Vandová Jana, Mgr.

 

Jméno Funkce
Správní zaměstnanci
Remetančík Jakub školník, správce sítě
Bražinová Aloisie úklid
Ondruschová Eliška úklid
Sedlářová Jarmila úklid
Dedková Irena vedoucí školní jídelny
Freislerová Erika vedoucí kuchařka
Čečotková Zuzana kuchařka
Kleinová Denisa kuchařka
Markovová Božena kuchařka
Resnerová Zdenka kuchařka
Nowák Vladimír

 

Jméno Funkce
Školní poradenské pracoviště
Figelová Jaroslava, DiS. sociální pedagog
Trlidová Kateřina, Bc. školní asistent