Aktuálně

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Chrustova 24, příspěvková organizace proběhnou dne 8. 10. 2019 od 15:30 do 16:30 hodin v budově ZŠ ve třídě 1.A. Volební lístek bude k dispozici ve volební místnosti.
Jako kandidáti jsou navrženi: Romana Janáková a Daniela Štáblová.

Platba za školní družinu

Cena za ŠD je 150 Kč / měsíc. Aktuálně se hradí období září – prosinec. Splatnost do konce října. Platba je bezhotovostní, číslo účtu a variabilní symbol obdržely děti v družině.

Děti přijaté do 1. třídy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Užitečné

Informace k GDPR

Stránka s informacemi k ochraně osobních údajů