Aktuálně

Konzultace o prospěchu a chování

V úterý dne 12. 11. 2019 od 15:30 do 17:00 se konají konzultace o prospěchu a chování žáků.

Stávka pedagogů

Vážení rodiče
informuji Vás o tom, že 6. 11. 2019 vstoupí na ZŠ Chrustova většina pedagogů do stávky. Výuka bude ten den přerušena, pro žáky 1. až 5. ročníku kteří přijdou do školy bude zajištěn program od 08:00 do 11:40. Školní družina bude mít omezený provoz od 6:20 do 15:00 hodin. Zaměstnanci školní kuchyně se stávky neúčastní a strava bude plně zajištěna pro děti, které se stravují ve školní jídelně. Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30 hodin
ředitel školy

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Chrustova 24, příspěvková organizace proběhnou dne 8. 10. 2019 od 15:30 do 16:30 hodin v budově ZŠ ve třídě 1.A. Volební lístek bude k dispozici ve volební místnosti.
Jako kandidáti jsou navrženi: Romana Janáková a Daniela Štáblová.

Platba za školní družinu

Cena za ŠD je 150 Kč / měsíc. Aktuálně se hradí období září – prosinec. Splatnost do konce října. Platba je bezhotovostní, číslo účtu a variabilní symbol obdržely děti v družině.

Děti přijaté do 1. třídy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Užitečné

Informace k GDPR

Stránka s informacemi k ochraně osobních údajů