Aktuálně

Platba za školní družinu

Cena za ŠD je 150 Kč / měsíc. Aktuálně se hradí období září – prosinec. Splatnost do konce října. Platba je bezhotovostní, číslo účtu a variabilní symbol obdržely děti v družině.

Děti přijaté do 1. třídy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Užitečné

Informace k GDPR

Stránka s informacemi k ochraně osobních údajů