Volby do školské rady 2019

Dne 1.10.2019 byl na pedagogické radě zvolen do školské rady Mgr. Petr Lyčka. Volby zástupců rodičů do školské rady proběhly dne 8.10.2019. Volební komise ve složení Mgr. Věra Šimíčková, Zdenka Resnerová, Bohdana Lettovská, provedla sčítání hlasů dne 9.10.2019 v 8:00 hodin. Celkem se voleb zúčastnilo 101 voličů. Byla zvolena paní Romana Janáková a paní Daniela…

Celý článek

Spojení škol ZŠ Chrustova a ZŠ Škrobálkova.

Rád bych všechny informoval o organizační změně v řízení ZŠ Chrustova a ZŠ Škrobálkova. Došlo pouze ke sloučení vedení obou škol, nikoli však k dalšímu propojování žáků nebo učitelů. Obě školy budou fungovat jako doposud, tedy dvě samostatné školy, jen se společným vedením. Mgr. Radim Motyčka  – ředitel