Den prevence

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí každého školského poradenského pracoviště, které se snaží bránit osobnostně a sociálně nežádoucím jevům. Jedná se o soubor opatření a intervencí směřující k předcházení výskytu rizikového chování u žáků, ke zmírnění již existující formy a případné řešení jeho důsledků. Základním principem strategie prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu,…

Celý článek