Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006

GDPR

Výroční zprávy

Rozpočet školy

Školní vzdělávací program

Řády školy

Formuláře

Přijatí žáci

Ostatní dokumenty

Digitální učební materiály (DUM)

Všechny materiály DUM vytvořené v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1892 „Otevírá se nám svět“ jsou k dispozici zájemcům na vyžádání.