Výuka „na dálku“

Po nuceném uzavření školy probíhá v současnosti výuka „na dálku“. Učitelé průběžně informují žáky i jejich rodiče o probíraném učivu, zadaných úkolech či testech. Teď je důležité vědět, kde co najít, a zajistit, aby vše probíhalo hladce i za nynější mimořádné situace.

Výuka "na dálku"

Přehled důležitých odkazů

Stránky tříd – zde najdete průběžně aktualizované informace od třídních učitelů.

Bakaláři – v systému naleznete zprávy od pedagogů týkající se učiva, úkolů a testů.

Kontakty – v případě potřeby se můžete obracet na učitele prostřednictvím e-mailu. Na tyto adresy budou také žáci zasílat domácí úlohy, projekty či testy, neurčí-li vyučující jinak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *