Složení školské rady platné k 18. 10. 2016
Za zřizovatele: Ing. Roman Goryczka (předseda), Luděk Volný
Za rodiče: Kateřina Dombrovská, MUDr. Pavel Piatkovský
Za pedagogy: Bc. Petra Videnková, Mgr. Klára Slípková