Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kohútová

E-mail: zuzana.kohutova@chrustova.eu

Konzultační hodiny: