Třídní učitelka: Mgr. Dana Skálová

E-mail: dana.skalova@chrustova.eu

Konzultační hodiny: