Třídní učitelka: Mgr. Natálie Lánská

E-mail: natalie.lanska@chrustova.eu

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:00h

______________________________________________________________________

Týdenní plán: od 21. – 25.10. 

Čj:
mluvnice: věta, slovo, slovní význam, slova nadřazená, podřazená a souřadná
čtení – plynulé čtení dvojslabičných slov
psaní – procvičování všech písmen abecedy, diktát písmen

M:
Procvičování sčítání do 20 s přechodem přes desítku

Geometrie – opakování – bod, čára lomená, křivá, úsečka – rýsování a označení písmeny

________________________________________________________________

Týdenní plán: od 4.11. – 8.11.  
Čj:
mluvnice: slova protikladná, souznačná, pořádek slov ve větě

Učebnice – str. 36 – 38

Pracovní sešit – str. 25 – 30
čtení – práce s literárním textem, hádanky, verše

psaní: procvičování psaní všech písmen v písance, diktát písmen

sloh – popis podzimní přírody

M:
Procvičování odčítáno do 20 s přechodem přes desítku
Geometrie – čtverec obdélník, trojúhelník, kruh, geom. tělesa

Učebnice: str. 33 – 37

Pracovní sešit: str. 30 – 34

_____________________________________________________________

Důležité upozornění: 

Donést 100 Kč do třídního fondu na měsíc listopad a zapůjčený časopis Čtyřlístek. 

Velmi děkuji.

_________________________________________________________ 

Týdenní plán od 11.11. – 15.11.

Čj

mluvnice: opakování významu slov – protikladná, souznačná, slova mnohoznačná,

nové učivo: rozdělení hlásek, význam slabiky pro dělení slov

Učebnice: str. 45-47

Pracovní sešit: str. 31-33

M – sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, závorky

Učebnice: str. 38-42

Pracovní sešit: 34 – 36

_________________________________________________________

13.11.

Vážení rodiče,

děkuji všem, kteří se dostavili na včerejší třídní schůzky a píši zde shrnutí našich domluvených pravidel, které budou během výuky platit. A děkuji za přečtení následujících deseti bodů.

  1. Děti si již nebudou v hodinách zapisovat úkoly do deníčku, ale rovnou si je budou kroužkovat do pracovních sešitů zeleně.
  2. V pouzdře budou mít děti každý den zastrouhané tužky, pastelky, gumu, ořezávátko a pravítko. (pouzdro musí obsahovat zelenou pastelku, kterou si budeme značit dú)
  3.  Domácích úkolů bude přibývat, prosím podepisujte je (někteří jsou v tomto velmi pečlivý a za to jsem moc ráda).
  4.  Přibyde testů, diktátů, pracovních listů, čtvrtletní známky jsou tedy zatím orientační.
  5.  Za zapomenutý dú bude známka 5
  6.  PLAVÁNÍ – Plavání si děti skutečně oblíbily, ale některé nemají vždy kompletní výbavu. Na plavání budou děti nosit: plavky, sprchový gel, ručník, hřeben (každý musí mít svůj kvůli hygieny), koupací a zimní čepici, šálu případně i rukavice. Dne 12.11. byly některé děti velmi málo oblečeny, proto je nutné děti před odchodem do školy kontrolovat.
  7.  Ráda se s Vámi podělím o pěkné zážitky ze školních akcí a proto v brzké době přiložím na stránky školy foto z našeho Halloweenu, který si děti náramně užily, vyrobené masky obdrží na konci tohoto týdne a mohou si je vzít domů.
  8.  Čtení je pro (všechny) děti velmi důležité, rozvíjí nejen představivost, fantazii a inteligenci. Zaveďte prosím  dětem čtenářský sešit, ve kterém si budou (pokud možno) denně zaznamenávat, co četly, mohu se jich na toto téma ptát a tím pádem je ještě lépe poznat. Jak praví jedno hezké motto: “ Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi“!
  9.  Pokud děti nebudou plavat, je nutná omluvenka. Někteří žáci toto podceňují. 
  10.  Od měsíce prosince zavedeme zapisování tematických plánů, oznamování písemek a dalších info do bakaláře. Toto je opět naše společné dohodnutí, vyvstalo ze strany naší společné domluvy na třídní schůzce.

Děkuji a přeji hezkou středu!

Mgr. Natálie Lánská

______________________________________________________________________________

Týdenní plán od 18.11. – 22.11.

Čj
mluvnice: opakování rozdělení hlásek, význam slabiky pro dělení slov
nové učivo: krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách
Učebnice: str. 48 – 49
Pracovní sešit: str. 33 – 35

M – sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku – Opakování probraného učiva, také z geometrie.
Učebnice: str. 42 – 46
Pracovní sešit: str. 36, návrat k vybraným cvičením. Navíc pracovní list, na kterém budeme pracovat v průběhu týdne.

____________________________________________________________________________

Týdenní plán od 25.11. – 29.11.
Čj
mluvnice: opakování rozdělení hlásek, význam slabiky pro dělení slov
nové učivo: psaní u-ů-ú
Učebnice: str. 50-52
Pracovní sešit: str. 36-38
M – opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, počítání se závorkami. Opakování probraného učiva. Pracovní listy.

Učebnice 2. díl: děti obdrží ve škole, str. 3

Pracovní sešit 2.díl: děti, které chyběly obdrží ve škole, str. 1

V průběhu týden se bude psát následující na známky: 

pondělí: pracovní list na opakování slovních úloh z matematiky.

pracovní list na opakování nauce o slově, hlásce, slabice, samohlásky krátké a dlouhé.

úterý: test na slabiky – jak rozdělí děti slovo – př. tabule – TA-BU-LE (vytleskáváme) děti by měli již dokázat rozdělit rozdělit slova na konci věty řádku.

středa: samohlásky krátké a dlouhé – oprav čárky v textu, přepis slov bez chyby.

v matematice test na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.

čtvrtek: souhrnné opakování nového učiva o u, ů, ú – pracovní list na známky.

matematika pracovní list na počítání se závorkami.

V matematice bude ve středu test na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.

V pátek bude projektový den, ke kterému napíší bližší informace do deníčku. 

Hezký nastávající týden!

________________________________________________________________

Týdenní plán od 2.12. – 6.12. 
Čj
mluvnice: rozdělení souhlásek ou, au, plynulé čtení trojslabičných slov
Učebnice: str. 51 – 56
Pracovní sešit: str. 36-38
M – Přirozená čísla v oboru do 100. Počítání po 10. Prosím, sbírejte víčka a skládejte si s dětmi doma. Ve čtvrtek 28.11. si to děti zkoušely. Pracovní listy.
Učebnice 2. díl: děti obdrží ve škole, str. 4-8.
Pracovní sešit 2.díl: str. 2 – 7. Kdo bude chybět dodělejte prosím za dú.

Co s dětmi stále procvičovat?

Čj – dlouhé a krátké samohlásky, ještě se k tomuto jeden den vrátíme a děti tedy bude čekat pracovní list na známky, u, ú, ů… Stále někteří zapomínají na pravidla.

M – neustále procvičujte s dětmi sčítání do 20 s přechodem za pomocí rozkladu čísel. Pro názornost používejte očíslovaná víčka, která děti mohou využít i posléze k novému učivu, které nás tento týden čeká.

Další info: 

K nahlédnutí pošlu opět pracovní listy… a v průběhu týdne opět napíšeme na probrané učivo pětiminutovku.

V čj –  v úterý a ve středu zkoušení básně Sněhová vločka, dětetem ještě zapíši do deníčku a připomenu. Jinak děkuji za velmi vzorné plnění dú (některé děti), jsem moc ráda, že nově dohodnutá pravidla mají takový smysl. Ve třídě budeme dodělávat zimní výzdobu. A jsme domluveni, že od prosince budu vše psát na bakaláře. Promiňte, že ještě píši zde, od zítřka bude vše na bakalářích.

Plavání: 

Na úterní plavání prosím děti více oblékněte, čepice a šály jsou v tomto sychravém počasí nutností.

A ještě důležité připomenutí!

Jízdenky pro MHD mají začátkem ledna končit. Je zapotřebí dětem vyřídit Odisku nebo … některé banky Vám umožní vyřízení platební karty pro Vaše děti gratis. Toto by Vám pomohlo ušetřit nemalou částku za vyřízení Odisky.

Děti již mohou nosit 100Kč na měsíc prosinec.

ALBATROS:

Info pro ty, kteří mají objednáno… Knihy z Albatrosu by měly přijít v průběhu tohoto týdne. Jakmile obdržím zprávu, budu Vás o tomto informovat v deníčku a po té mohu děti nosit peníze na úhradu.

..a  dovětek:

V pátek jsem se stěhovala a tak doufám, že si děti projektový den užily. Ať si každý připraví pár vět, kterými by tento den ohodnotil 🙂

Tak snad jsem na nic nezapomněla, děkuji za přečtení a přeji hezký adventní čas..  🙂

__________________________________________________________________

Vážení rodiče, 

moc se omlouvám, že informace k výuce píši opět zde, ale v pátek mě zklamal při zápisu do bakalářů počítač a učivo se neuložilo. Do bakalářů musím zapisovat ze školy, píši to už podruhé, tak snad to všichni přijmou jako dostatečnou omluvu. 

Následující týden od 9.12. – 13.12. bude spestřen o jednu kulturní akci. 

11.12. – návštěva Vánočních dílen v KD Heřmanice Dolina, info mají děti zapsáno v deníčku. Vycházíme už v 7:30h od školy, děti si nemusí brát žádné učebnice, pouze písanku, dále pouzdro, 2x 10 min jízdenky, svačinu, pití a tašku na výrobky, které na místě budou vyrábět. Vstupné (20Kč) je hrazeno z třídního fondu. Prosím o dochvilnost. Děti vyzvednu rovnou před školou v 7:30h.  🙂

Čj:

Opakování – u, ú, ů, abecedy, nauce o hláskách, slabikách, samohlásky dlouhé a krátké, dvojhlásky ou, au, eu

Nové učivo – Slabiky se slabikotvorným R, L, M

Učebnice: str. 53 – 56

Pracovní sešit: (dopíši..)

 

M:

Opakování – počítání po 10, porovnávání 10

Nové učivo – Počítání do sta po jedné, práce s osou.. sčítání desítek. Pracujeme se čtvercovou sítí, děti budou mít tento týden pracovní list, ve kterém se opět objeví čtverečky (čtvercová síť).

Učebnice – str. 7 – 11
Pracovní sešit – (dopíši..)

pondělí – pracovní list na čtverečky + zápis čísel + porovnávání desítek (toto dětem minule šlo)

úterý – plavání – prosím teplé oblečení (zimní čepici, rukavice, šálu), opět mělo jedno dítě pod bundou pouze tričko.

středa – vánoční dílničky v KD Heřmanice

čtvrtek – M – test (porovnávání desítek – viz. pracovní sešit, děti ví)

čj – test na slabikotvorné R,L,M – děti budou opět dělit slova na slabiky např. SLZA (SL/ZA)…

pátek –   M – malý test na diktát čísel (slovně budu diktovat, děti budou psát číslice 1 – 100)

čj –  zkouším čtení (donést nějakou rozečtenou knihu z domu) a přepis (vyberu z učebnice nějaké cvičení a děti přepíší psacím alespoň 3 věty – toto prosím doma neustále trénujte, děti mají stále problém se sklonem písma).

 

Všechny děti, které budou chybět, si musí učivo doplnit formou dú (v pracovních sešitech značíme zeleně), velmi často se v poslední době stává, že někteří úkoly neplní a vymlouvají se na to, že museli s rodiči nakupovat. Toto však nemohu považovat za pádný důvod úkoly neplnit.

Děkuji za přečtení a přeji hezký i následující adventní čas..  🙂