Třídní učitelka: Mgr. Natálie Lánská

E-mail: natalie.lanska@chrustova.eu

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:00h

______________________________________________________________________

Týdenní plán: od 21. – 25.10. 

Čj:
mluvnice: věta, slovo, slovní význam, slova nadřazená, podřazená a souřadná
čtení – plynulé čtení dvojslabičných slov
psaní – procvičování všech písmen abecedy, diktát písmen

M:
Procvičování sčítání do 20 s přechodem přes desítku

Geometrie – opakování – bod, čára lomená, křivá, úsečka – rýsování a označení písmeny

________________________________________________________________

Týdenní plán: od 4.11. – 8.11.  
Čj:
mluvnice: slova protikladná, souznačná, pořádek slov ve větě

Učebnice – str. 36 – 38

Pracovní sešit – str. 25 – 30
čtení – práce s literárním textem, hádanky, verše

psaní: procvičování psaní všech písmen v písance, diktát písmen

sloh – popis podzimní přírody

M:
Procvičování odčítáno do 20 s přechodem přes desítku
Geometrie – čtverec obdélník, trojúhelník, kruh, geom. tělesa

Učebnice: str. 33 – 37

Pracovní sešit: str. 30 – 34

_____________________________________________________________

Důležité upozornění: 

Donést 100 Kč do třídního fondu na měsíc listopad a zapůjčený časopis Čtyřlístek. 

Velmi děkuji.

_________________________________________________________ 

Týdenní plán od 11.11. – 15.11.

Čj

mluvnice: opakování významu slov – protikladná, souznačná, slova mnohoznačná,

nové učivo: rozdělení hlásek, význam slabiky pro dělení slov

Učebnice: str. 45-47

Pracovní sešit: str. 31-33

M – sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, závorky

Učebnice: str. 38-42

Pracovní sešit: 34 – 36

_________________________________________________________

13.11.

Vážení rodiče,

děkuji všem, kteří se dostavili na včerejší třídní schůzky a píši zde shrnutí našich domluvených pravidel, které budou během výuky platit. A děkuji za přečtení následujících deseti bodů.

  1. Děti si již nebudou v hodinách zapisovat úkoly do deníčku, ale rovnou si je budou kroužkovat do pracovních sešitů zeleně.
  2. V pouzdře budou mít děti každý den zastrouhané tužky, pastelky, gumu, ořezávátko a pravítko. (pouzdro musí obsahovat zelenou pastelku, kterou si budeme značit dú)
  3.  Domácích úkolů bude přibývat, prosím podepisujte je (někteří jsou v tomto velmi pečlivý a za to jsem moc ráda).
  4.  Přibyde testů, diktátů, pracovních listů, čtvrtletní známky jsou tedy zatím orientační.
  5.  Za zapomenutý dú bude známka 5
  6.  PLAVÁNÍ – Plavání si děti skutečně oblíbily, ale některé nemají vždy kompletní výbavu. Na plavání budou děti nosit: plavky, sprchový gel, ručník, hřeben (každý musí mít svůj kvůli hygieny), koupací a zimní čepici, šálu případně i rukavice. Dne 12.11. byly některé děti velmi málo oblečeny, proto je nutné děti před odchodem do školy kontrolovat.
  7.  Ráda se s Vámi podělím o pěkné zážitky ze školních akcí a proto v brzké době přiložím na stránky školy foto z našeho Halloweenu, který si děti náramně užily, vyrobené masky obdrží na konci tohoto týdne a mohou si je vzít domů.
  8.  Čtení je pro (všechny) děti velmi důležité, rozvíjí nejen představivost, fantazii a inteligenci. Zaveďte prosím  dětem čtenářský sešit, ve kterém si budou (pokud možno) denně zaznamenávat, co četly, mohu se jich na toto téma ptát a tím pádem je ještě lépe poznat. Jak praví jedno hezké motto: “ Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi“!
  9.  Pokud děti nebudou plavat, je nutná omluvenka. Někteří žáci toto podceňují. 
  10.  Od měsíce prosince zavedeme zapisování tematických plánů, oznamování písemek a dalších info do bakaláře. Toto je opět naše společné dohodnutí, vyvstalo ze strany naší společné domluvy na třídní schůzce.

Děkuji a přeji hezkou středu!

Mgr. Natálie Lánská

______________________________________________________________________________

Týdenní plán od 18.11. – 22.11.

Čj
mluvnice: opakování rozdělení hlásek, význam slabiky pro dělení slov
nové učivo: krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách
Učebnice: str. 48 – 49
Pracovní sešit: str. 33 – 35

M – sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku – Opakování probraného učiva, také z geometrie.
Učebnice: str. 42 – 46
Pracovní sešit: str. 36, návrat k vybraným cvičením. Navíc pracovní list, na kterém budeme pracovat v průběhu týdne.