Třídní učitelka: Tereza Srnská (Čj, Aj, Pč)

Učitelka: Mgr. Linda Chýlková (M, Př, Vl, Vv, Hv)