Třídní učitelka: Mgr. Hana Pomezná

E-mail: hana.pomezna@chrustova.eu

Konzultační hodiny:       úterý: 14:45 – 15:30

                                         čtvrtek: 14:00 – 15:30

______________________________________________________________________________

ROZVRH PLATNÝ OD 30.3. 2020 PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
SUDÝ TÝDEN ČJ M+VL AJ ČJ M
LICHÝ TÝDEN ČJ M+PŘ AJ ČJ M

______________________________________________________________________________

Vloženo 29.3. 2020  

Úkoly pro týden 30.3. 2020 – 3.4. 2020pokud některé předměty chybí, budou vloženy nejpozději v úterý večer!

Český jazyk- Čtení

Vlastivěda  – EU

Matematika – Matematika_do 3.4. 2020

_______________________________________________________________________________

Vloženo 26.3. 2020  11:40

Anglický jazyk – skupina p. uč. Videnkové

Nový ONLINE úkol na www.umimeanglicky.cz s termínem do 30. března.

S ohledem na nový rozvrh (viz hlavní stránka školy) jsem vám vytvořila pouze toto procvičování. Nemusíte mi nic posílat, jen se pokuste splnit daná cvičení na 4 štíty, jak už jste dělali u minulé úlohy.

Bohužel někteří žáci nemají splněna cvičení s termínem do 20.3. a do 25.3. Očekávám, že mi tyto úkoly během tohoto týdne pošlete, abychom mohli společně odsouhlasit, že Theme 4 jsme úspěšně dokončili.

Děkuji. petra.videnkov@chrustova.eu


Vloženo 23.3. 2020

Matematika

Dobrý den, vážení rodiče. Všem Vám mockrát děkuji za zpracované domácí
úkoly. Po kontrole a projití domácích úkolů, jsem se rozhodla zadávat
úkoly vždy po částech během týdne. Učivo se snažím zadávat tak, aby byly děti
schopné pracovat samostatně. Po Vás chci pouze ať úkoly zkontrolujete.
Nepište za děti, nechte je pracovat samotné. Nezadávám cvičení moc,
proto očekávám ze strany dětí trochu snahy. U pár z dětí nejsem schopná
rozluštit čísla. Nepoznám tedy, zda tam mají chybu. Ve škole je neustále
upozorňuji, že čísla, která nepřečtu, beru jako chybu! To se týká i
domácích úkolů. Děti nejsou v domácím prostředí ničím rušeny, ani
omezovány, proto chci, aby jejich sešity tomu odpovídaly.

Moc děkuji za spolupráci.

 domácí úkol z matematiky – pátku mi pošlete v sešitě  :

Učebnice:
27/5 – 1 i se zkouškou (zkouška je na odčítání. Děti pouze příklady sečtou a následně provedou
zkoušku)
Na webových stránkách umím matiku, máme založenou třídu pod heslem
URDSL. Nechte prosím děti procvičovat i zde.

Petra Luptovcová

Český jazyk

Dobrý den,

s novým týdnem jsem zadal nové učivo. Tento týden budeme opakovat v mluvnici, jelikož jsem byl u některých nemile překvapen, jaké dělají chyby v základních znalostech.

Proto jsem již zadal na stránce umimecesky.cz úkoly na opakování – vyjmenované slova, koncovky podstatných jmen, délka samohlásek U/Ú/Ů a psaní mě/mně, bě,bjě, vě/vje, n/nn. Úkoly jsou opět zadány na celý týden, tedy termín odevzdání je 27.3.2020 . Prosím, ať děti nedělají všechna cvičení v jeden den. Rozložte jim to na více dnů jako ve škole (denně to vychází na 3 cvičení). Tentokrát chci, aby cvičení byla splněna na 4 štíty, jelikož se jedná o učivo, které opakujeme. Jediné, co chci tento týden zaslat je str. 78/1a – cvičení napsat do sešitu, dále vyfotit/naskenovat a zaslat na e-mail!.

Ve čtení jsem zadal i čtení s porozuměním textu, jedná se o krátké příběhy lišky Adély, kdy následně musí žáci odpovědět na otázky, týkající se textu. Na celý týden jsem zadal 8 příběhů.

Věřím, že vše doma zvládáte. Přeji pěkný nový týden. V případě problémů či nejasností se na mě obraťte prostřednictvím e-mailu: adam.leibl@chrustova.eu

S pozdravem
Leibl Adam

Vloženo 22.3. 2020

Vlastivěda + přírodověda : úkoly_23_3_27_3

Anglický jazyk –  Tereza Srnská

Projít si a naučit se celé učivo v přiložené prezentaci (časová určení,
minulé časy slovesa být, mít, umět) – učit se postupně až do pátku
Prezentace obsahuje 7 úkolů, postupně je začněte vypracovávat do sešitu,
budu je později kontrolovat (tento týden nemusíte nic zasílat!).

Minulý čas – Past tense (nová verze) (1)

_____________________________________________________________________________

Vloženo 20.3. 2020

Anglický jazyk – Videnková – informace k ONLINE úkolu a způsob hodnocení

Celkem je 7 úloh a měli byste je zvládnout všechny na 4 štíty, pokud chcete jedničku!!!

Pokud budete mít všechny úlohy pouze na 3 štíty, budete hodnoceni známkou 3 jako splněno dobře!!!

Pokud budete mít 3-4 úlohy na 4 štíty a 3-4 úlohy na 3 štíty budete hodnoceni známkou 2!!!

Splnit musíte do pondělí 23.3.!!!

_________________________________________________

Vloženo 20.3. 2020

Dobrý den,
na stránce umimecesky.cz jsem již zadal 2 lehké úkoly na opakování, a hlavně abych vyzkoušel, jak vše funguje a zdali to vůbec funguje. Dal jsem tam termín odevzdání do středy 25.3., avšak není to příliš náročné. Předpokládám, že to budou mít děti rychle hotové.
S pozdravem
Leibl Adam

_____________________________________________________________________________

Vloženo: 18.3. 2020

Anglický jazyk –  Tereza Srnská

minulý čas – Minulý čas – Past tense (nová verze)

  • na stránce níže je vložena angličtina od p. uč. Videnkové

___________________________________________________________________________

!!!!!!!!!!Nový úkol do českého jazyka – on-line procvičování – !!!!!!!!!!!!

děti se zaregistrují jako student/žák na stránce www.umimecesky.cz a vstoupí do třídy s heslem 7R1NQ. Tento projekt zkusíme nejpozději do neděle 22.3.2020 doladit, aby tam byly všechny děti zaregistrované a ve správné třídě. Jelikož jsem již zadal na tento týden práci, tak od příštího týdne bych využil tuto alternativní formu výuky, které mohou žáci plnit v PC formě i mobilní verzi. Následně v záložce student najdou děti zadaný úkol, který vždy budou muset splnit do určitého termínu, který zadám. Práci a plnění žáků uvidím on-line a budu jej moct kontrolovat.

Hlavní úkol – zaregistrovat se na stránce www.umimecesky.cz –> a vstoupit od třídy s heslem 7R1NQ
______________________________________________________________________________

Úkoly pro týden : 16.3. –  20. 3. 2020

POZOR!!!! KDO NEDODÁ PRÁCE VYUČUJÍCÍM V POŽADOVANÉM TERMÍNU JE HODNOCEN ZNÁMKOU  5 !!!!!

Přírodověda – hana.pomezna@chrustova.eu

vyplnit tabulku ve wordu (nebo ručně a naskenovanou) a poslat do 27.3.2020 na email. pracovat s učebnicí str. 32 – 39 Typ krajiny

Vlastivědahana.pomezna@chrustova.eu

přečíst kapitolu 16 (str. 58-60), vypracovat otázky ze str. 60 , do neděle 22.3.2020 poslat – můžete naskenovat nebo vypracovat ve wordu – opsat otázku a pod ní odpověď, POUZE UČEBNICE!!! 

  • str. 8 – 13 – přečíst, podle učebnice vypracovat pracovní listy, které jsou v příloze, do 25.3. zaslat na email.PL-Evropa

Anglický jazyk –  Tereza Srnskátereza.srnska@chrustova.eu

Do pátku 20.3. vypracovat:

Uč. str. 40/2 (zopakovat ústně)

Uč. str. 40/3 (do sešitu)

Uč. str. 41/7 (překlad písemně do sešitu)

Pracovní sešit str. 40 celá (poslat do pátku 20.3. nafocené či naskenované na e-mail: tereza.srnska@chrustova.eu)

 

Anglický jazyk –  Petra Videnková – petra.videnkova@chrustova.eu

Učivo a zadané úkoly najdete zde: Angličtina_5.A_Videnková

Poslechy THEME 4

38/1 trénovat výslovnost časových údajů

 

38/3

 

40/4 doplň podle poslechu správná slova do textu

 

42/1 nácvik čtení

 

43/4 nácvik čtení

 

44-45 příběh

 

Nahrávky paní učitelky k danému učivu

Str.43/cv.5 lord Asher

 

Str.43/cv.5 aunt Sarah

 

Str.41/cv.7

 

Str.39/cv.6

 

Str.39/cv.5

 

Str.38/cv.4

 

Str.38/cv.2

 

Slovíčka Theme 4


 

Český jazykadam.leibl@chrustova.eu

Dobrý den,
vzhledem k momentálním opatřením budeme muset fungovat skrz bakaláře nebo e-mail (adam.leibl@chrustova.eu). Minulý týden jsem žákům zadal cvičení, které budu nyní chtít vidět prostřednictvím e-mailu, kde vložíte vyfocené nebo naskenované cvičení. V dalších týdnech bude vždy učivo rozděleno na 3. části: 1. mluvnice, 2. čtení, 3. sloh – slohovou práci jsme psali nyní, tudíž momentálně to nebude na pořadu dne. Prosím, všechny rodiče, aby si děti pomáhaly při skloňování přídavných jmen pomocí tabulek v učebnici, které by se žáci měli postupně učit a osvojit si je, aby to mohli následně používat v písemných pracích či cvičeních (skloňování tvrdých příd. jm. – str. 70; měkkých příd. jm. – str. 73; přivlastňovacích příd. jm. – str. 75-76).

Do pátku 20.3. nafotit či naskenovat vypracovaná tato cvičení – mikrocyklus 16. – 20.3.2020:

učebnice – str. 72/6 , str. 74/3,6, str. 76/2, str. 77/3

Matematikapetra.luptovcova@chrustova.eu

Dobrý den, obracím se na všechny rodiče žáků 5.A. Učivo, které právě probíráme je pro děti nové. Chápu, že i pro Vás rodiče, může být látka těžká či nesrozumitelná. Posílám Vám a hlavně Vašim dětem odkazy na stránky, kde je velmi pěkně a srozumitelně učivo vysvětleno. Podívejte se prosím s dětmi, případně je nechte video zhlédnout samotné.
https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0

https://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

Pozorně zhlédnout!!!!! Zapsat do školních sešitů :
https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

Poslední video ať si Vaše děti zapíší do sešitu. Příklady, které se zobrazují ve videu tedy zaspat do sešitu. Zapamatují si rychleji postup.

Další úkoly zašlu během víkendu.
Zadané úkoly nechte děti vypracovat do školního sešitu. Po splnění prosím vyfoťte a zašlete ke kontrole na můj email. Nechte děti psát a pracovat trochu samostatně. V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na emailu.
S přáním hezkého dne Petra Luptovcová

Plán učiva po dobu uzavření školy:

Čj – opakování mluvnických kategorií podstatných jmen – skloňování, rod, vzor

– opakování mluvnických kategorií přídavných jmen

-písemně do sešitu cv. 72/6,7,  73/1,2  74/3,5,6  76/1,2  77/3,5

M – učebnice 47/1,2,3,4 , 24/1,2,3,4, sbírka 72/2,3,4,  72/5,6,7,8

Vl – uč. str. 58 – 60 číst, písemně do sešitu otázky ze str. 60 – prosím, pracovat pouze s učebnicí!

– uč.str. 32 – 39 , nadpis PODNEBNÉ PÁSY,  ze str. 32 nakreslit obrázek (podnebné pásy na Zemi), podle učebnice napsat stručnou charakteristiku jednotlivých podnebných pásů. Do zápisu NEDÁVAT TYPY KRAJIN!!!!!!

Aj (Vid.) – Theme 4 (uč. 38 -45), procvičovat gramatiku – sloveso Was/were str.39, could str.42, had str. 41

-zapsat všechna slovíčka  – šedé  rámečky

-číst texty – 39/6, 40/1, 41/7, 42/1, 43/5,6 + str. 44,45

-pracovní sešit – 40/1, 45/4,5,6

Aj (Srn) 

uč. str. 38-39 – učit se slovíčka a zelené rámečky

pracovní sešit str. 39 – celé

do slovníčku zapsat slovíčka 39/8, 41/8, 43/6

do gramatiky opsat tabulky 41/5, 42/2

_____________________________________________________________________________

2.12.2019Z provozních důvodů 3.12. a 10.12.2019 odpadá kroužek

_____________________________________________________________________________

18.11. 2019  – Z důvodu klasifikační porady odpadá dne 19.11. 2019 kroužek

_____________________________________________________________________________

18.11. 2019 – 22.11.2019 se jde do divadla, podrobnější informace v ŽK

_____________________________________________________________________________

13.11.2019 – Dne 14.11. 2019 výuka do 11.40. Prosím podepsat ŽK !!!!!

_____________________________________________________________________________

14.10. 2019 – Dne 18.10. 2019 výuka do 11:40.  podepsat ŽK!!!!!!

______________________________________________________________________________

30. 9. 2019 –  V úterý  1.10.2019  z důvodu provozní porady kroužek přesunut na čtvrtek 3.10. 2019

ve 14:00

______________________________________________________________________________

23.9. 2019dne 24.9. 2019 děvčatům odpadá výtvarná výchova, výuku končí v 11.40

______________________________________________________________________________

17.9.2019Rodiče, kteří uvažují o studiu svého dítěte na víceletém gymnáziu si mohou u mě vyzvednout příručku „Příprava na přijímací zkoušky“. Mohu poslat i po dítěti.

HP

_______________________________________________________________________________

19.9.2019 Vyučující prosí o podepisování DÚ! Stále se nám množí případy, že o přestávkách nachytáme děti, jak si od někoho opisují DÚ. 

HP

_______________________________________________________________________________

19.9. 2019Dne 27.9. 2019 jdou děti do Dolní oblasti Vítkovice na projektový den. Jdou s paní učitelkou Luptovcovou. Odchod od školy okolo 8. hodiny (bude ještě upřesněno). S sebou – teplé sportovní oblečení, svačinu, pití, ODISku popřípadě jízdenky.

HP

_______________________________________________________________________________