Třídní učitelka: Mgr. Hana Pomezná

E-mail: hana.pomezna@chrustova.eu

Konzultační hodiny: