Třídní učitel: Bc. Adam Leibl                               E-mail: adam.leibl@chrustova.eu

Konzultační hodiny: Úterý 14:00 – 16:00
                                    Středa 11:40 – 13:00


Prosím, dbejte na své potomky, aby pracovali průběžně a systematicky!! Jelikož se učivo může hromadit a nebudou stíhat termíny odevzdání dokumentů!

Aktualizováno 29.3.2020 – 20:00

Nový tzv. KORONA rozvrh pro následující týdny

Týden Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Sudý Aj + Z Čj M + F Čj M
Lichý Aj + Př Čj M + D Čj M

Mikrocyklus – 30.3. – 3.4. 2020 (SUDÝ týden)

SUMARIZACE ÚLOH K ODEVZDÁNÍ – podrobnější info k daným předmětům níže

Předmět Termín odevzdání Co? Kam zaslat
Český jazyk bude doplněno bude doplněno tereza.srnska@chrustova.eu
Matematika do 5.4. (neděle) samostatná práce (soubor níže) jakub.svrcina@chrustova.eu
Anglický jazyk Vid – do 30.3 (pondělí – prac. sešit); do 5.4. (neděle – online cvičení)

Ly – bude doplněno

Vid – online procvičování, prac. sešit (díl 2) – viz příloha níže

Ly –  mobilní aplikace (viz níže)

petra.videnkova@chrustova.eu

 

petr.lycka@chrustova.eu

Zeměpis do 13.4. (pondělí) pracovní list hana.pomezna@chrustova.eu
Přírodopis nic (až lichý) nic (až lichý) hana.pomezna@chrustova.eu
Dějepis nic (až lichý) nic (až lichý) veronika.gebauerova97@gmail.com
Fyzika bude doplněno bude doplněno linda.chylkova@chrustova.eu


Český jazyk a literatura

 

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: tereza.srnska@chrustova.eu


Matematika

Milí žáci,

posílám druhý zápis k počítání s desetinnými čísly. Půjde již o těžší způsob, kdy ve výsledku jen trošku jinak pracujeme s desetinnou čárkou. Přepište si celý zápis do sešitu, snažte se postup pochopit. Opište si veškeré vzorové příklady a dle pokynů pracujte i s učebnicí.

V závěru dokumentu je samostatná práce. Nespěchejte, vytvořte si boční výpočty a správně spočítejte výsledky.

Co se týče nového rozvrhu, tuto práci Vám zadávám na celý týden. Prosím Vás, vyfoťte pouze SAMOSTATNOU PRÁCI I S BOČNÍMI VÝPOČTY a zašlete na mou e-mailovou adresu (níže) a to do neděle 5.4.2020

Soubor: Matematika_Násobení-desetinného-čísla-desetinným-číslem

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: jakub.svrcina@chrustova.eu


Anglický jazyk

Skupina – p. uč. Lyčka

Téma: A succesful dancer
Učebnice: s. 66 – 71
Pracovní sešit (2. díl): s. 24 – 25
E-learning (mcourser.cz): UNIT 3, zbývající oddíly v sekcích Textbook a Workbook
Web: http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/frekvencni-prislovce.php
Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petr.lycka@chrustova.eu
Aby byla výuka efektivnější, otevřel jsem dnes kurzy v Google Učebně, kam budu postupně přidávat studijní materiály, tipy a úkoly. Nebudete potřebovat nic jiného, než Google účet (mají ho všichni, co používají zařízení s Androidem), mobilní telefon nebo tablet a připojení k internetu. Pokud by někdo narazil na nějakou překážku, dejte mi ihned vědět na adresu petr.lycka@chrustova.eu a společně to vyřešíme.
Pro začátek jsem pro vás připravil pár užitečných mobilních aplikací, které vám umožní procvičovat gramatiku, poslech a porozumění textu. Po přihlášení uvidíte návod na instalaci aplikací a první malý úkol. Termín pro splnění je středa 25. 3. do půlnoci.
Přihlášení do kurzu:
1) Přejděte na https://edu.google.com/intl/cs/products/classroom/
2) Klikněte na tlačítko „Go to Classroom“
3) Přihlašte se ke svému Google účtu (bude-li to nutné)
4) Klikněte na tlačítko „+“ a vyberte možnost „Zapsat se do kurzu
5) Vložte následující kód: 5zu2po7
Kdyby vám něco nešlo, napište mi.
Přikládám zde soubor s týdenními cykly do 30.4. 2020 (pouze AJ – skup. Lyčka) ke stažení: Týdenní_souhrny_Aj

Skupina – p. uč. Videnková

Děti mají zadaná cvičení v pracovním sešitě až do 30. března – tento úkol je již zadán a stále běží. Zde vám přikládám výukovou PPT prezentaci Přítomný čas prostý, která slouží pouze pro shrnutí přítomného času prostého. V jejím závěru najdete cvičné překlady, které můžete vypracovat a poslat mi je na kontrolu. Nechám to však na vaší dobrovolnosti. Také jsem zadala nový online úkol s termínem do 5. dubna. Tento úkol je povinný, budu sledovat na internetu jeho plnění. Děti, které nesplnily první online úkol, mají stále možnost jej dodělat.

Zde přikládám DOC soubor: Anglický jazyk_Videnková_plán učiva a úkoly z 10. března, kde je popsána cesta, jak se do online třídy dostat.

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petra.videnkova@chrustova.eu
______________________________________________________________________________________________

Zeměpis

Dokument se zadanými úkoly do zeměpisu: atmosféra_pracovní_list

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Přírodopis

NIC

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Dějepis

NIC

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: veronika.gebauerova97@gmail.com


Fyzika

 

Dotazy a vypracované cvičení (vyfocené, naskenované) zasílejte zde: linda.chylkova@chrustova.eu


Mikrocyklus – 23.3. – 27.3. 2020

Český jazyk a literatura

Český jazyk mluvnice:
•       Pročíst a naučit žluté rámečky učebnice str. 80-84
•       Pracovní sešit str. 29/ celá

Český jazyk literatura:
•       udělat si stručný (1-2 věty u každého pojmu) zápis z učebnice str. 28-29 (důležité je hlavně porozumět a zapamatovat!)- co je to verš, rým (druhy rýmu), sloka (strofa)
•       Přečíst přiložené básně, stručně do sešitu literatury napsat zpětnou vazbu: o čem básně pojednávají, líbila/nelíbila- 3 věty

Přiložené básně: Básně

Pozn.: Tento týden je pouze samostudium, nemusíte nic posílat!

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: tereza.srnska@chrustova.eu


Matematika

Jelikož se neví, kdy se vrátíme do školy, prozatím upustím od geometrie a vracíme se k aritmetice. Čeká nás nové učivo, ale zjistíte, že je to stejné, jen s drobnou změnou. Není toho moc, navíc nemusíte nikam spěchat. Snažte se učivo pochopit a zažít.

–> Tato cvičení si opět pište do sešitu. Vycházejte ze zápisu! Jakmile dokončíte všechny tři cvičení, vyfoťte nebo naskenujte (tak ať je to čitelné) a zašlete prosím na můj e-mail, který je níže!

Nepotřebuji to během dne, nespěchejte!!! Stačí do středy 25.3. Další učivo zašlu příští týden a budeme navazovat dále.
Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: jakub.svrcina@chrustova.eu


Anglický jazyk

Skupina – p. uč. Lyčka

Témata: An ideal timetable, School clubs
Učebnice: s. 62 – 65
Pracovní sešit (2. díl): s. 16 – 23
E-learning (mcourser.cz): UNIT 3, části 3C a 3D
Web: http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/pritomny-cas.php
Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petr.lycka@chrustova.eu
Aby byla výuka efektivnější, otevřel jsem dnes kurzy v Google Učebně, kam budu postupně přidávat studijní materiály, tipy a úkoly. Nebudete potřebovat nic jiného, než Google účet (mají ho všichni, co používají zařízení s Androidem), mobilní telefon nebo tablet a připojení k internetu. Pokud by někdo narazil na nějakou překážku, dejte mi ihned vědět na adresu petr.lycka@chrustova.eu a společně to vyřešíme.
Pro začátek jsem pro vás připravil pár užitečných mobilních aplikací, které vám umožní procvičovat gramatiku, poslech a porozumění textu. Po přihlášení uvidíte návod na instalaci aplikací a první malý úkol. Termín pro splnění je středa 25. 3. do půlnoci.
Přihlášení do kurzu:
1) Přejděte na https://edu.google.com/intl/cs/products/classroom/
2) Klikněte na tlačítko „Go to Classroom“
3) Přihlašte se ke svému Google účtu (bude-li to nutné)
4) Klikněte na tlačítko „+“ a vyberte možnost „Zapsat se do kurzu
5) Vložte následující kód: 5zu2po7
Kdyby vám něco nešlo, napište mi.
Přikládám zde soubor s týdenními cykly do 30.4. 2020 (pouze AJ – skup. Lyčka) ke stažení: Týdenní_souhrny_Aj

Skupina – p. uč. Videnková

Informace k ONLINE úkolu a způsob hodnocení

Celkem je 7 úloh a měli byste je zvládnout všechny na 4 štíty, pokud chcete jedničku!!!

Pokud budete mít všechny úlohy pouze na 3 štíty, budete hodnoceni známkou 3 jako splněno dobře!!!

Pokud budete mít 3-4 úlohy na 4 štíty a 3-4 úlohy na 3 štíty budete hodnoceni známkou 2!!!

Veškeré informace k učivu a úkolům naleznete v přiloženém souboru: AJ – Videnková – plán učiva a úkoly

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petra.videnkova@chrustova.eu
______________________________________________________________________________________________

Zeměpis

V přiloženém dokumentu máte zápis, který si vytiskněte a nalepte do sešitu, popřípadě přepište do sešitu.
!!BUDOU SE KONTROLOVAT SEŠITY!! Soubor se zápisem do zeměpisu: Zápis_zeměpis

V dalším přikládaném souboru je pracovní list, který si vytiskněte, následně ručně vyplňte dle učebnice a do 25.3.2020 (středa) zaslat na níže uvedený e-mail! Soubor s pracovním listem: pracovní_list_zeměpis

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Přírodopis

V přiloženém dokumentu máte pracovní list, který si vytiskněte, následně ručně vyplňte dle učebnice a do 25.3.2020 (středa) zaslat na níže uvedený e-mail! Soubor s pracovním listem: pracovní_list_ploštěnci

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Dějepis

Téma: archaické období
Zveřejňuji slíbený kvíz, který se týká archaického období řeckých dějin. Podrobnější informace naleznete na úvodní straně kvízu. Vyplňte jej prosím do pátku 27. března.
Do pátku si také prosím přečtěte text v učebnici na str. 87-90.

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: veronika.gebauerova97@gmail.com


Fyzika

Téma: Hustota
Učebnice – str. 64 – 67
K novému tématu přikládám dokument, který slouží jako vysvětlení učiva a zápis do sešitu.

Soubor ke stáhnutí zde: Hustota-zápis_do_sešitu

Zápis mi vyfoťte a pošlete do PÁTKU (27.3.) na e-mail níže!

UPOZORNĚNÍ! Žáci: Barčáková, Botoš, Butryn, Kováčová, Nemesová, Rác a Rajsová neodevzdali úkol z minulého týdne!

Dotazy a vypracované cvičení (vyfocené, naskenované) zasílejte zde: linda.chylkova@chrustova.eu

 Mikrocyklus – 16.3. – 20.3. 2020

Český jazyk a literatura

Do konce tohoto týdne (tedy 20.3.) dělat vše dle zadání z týdne minulého. Do PÁTKU 20.3. 2020 odevzdat nafocené/naskenované následující cvičení:

Český jazyk mluvnice:
Pracovní sešit str. 27 (celá)

Český jazyk literatura:
Pracovní sešit str. 56 (celá)

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: tereza.srnska@chrustova.eu


Matematika

Jelikož se neví, kdy se vrátíme do školy, prozatím upustím od geometrie a vracíme se k aritmetice. Čeká nás nové učivo, ale zjistíte, že je to stejné, jen s drobnou změnou. Není toho moc, navíc nemusíte nikam spěchat. Snažte se učivo pochopit a zažít.

–> Tato cvičení si opět pište do sešitu. Vycházejte ze zápisu! Jakmile dokončíte všechny tři cvičení, vyfoťte nebo naskenujte (tak ať je to čitelné) a zašlete prosím na můj e-mail, který je níže!

Nepotřebuji to během dne, nespěchejte!!! Stačí do středy 25.3. Další učivo zašlu příští týden a budeme navazovat dále.
Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: jakub.svrcina@chrustova.eu


Anglický jazyk

Skupina – p. uč. Lyčka

Témata: Wake up, Tara’s timetable
Učebnice: s. 56 – 61
Pracovní sešit (2. díl): s. 6 – 15
E-learning (mcourser.cz): UNIT 3, části 3A a 3B
Web: http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/pritomny-cas.php
Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petr.lycka@chrustova.eu
Informace ohledně odevzdávání úkolů budou upřesněny
Přikládám zde soubor s týdenními cykly do 30.4. 2020 (pouze AJ – skup. Lyčka) ke stažení: Týdenní_souhrny_Aj

Skupina – p. uč. Videnková

Informace k ONLINE úkolu a způsob hodnocení

Celkem je 7 úloh a měli byste je zvládnout všechny na 4 štíty, pokud chcete jedničku!!!

Pokud budete mít všechny úlohy pouze na 3 štíty, budete hodnoceni známkou 3 jako splněno dobře!!!

Pokud budete mít 3-4 úlohy na 4 štíty a 3-4 úlohy na 3 štíty budete hodnoceni známkou 2!!!

 

Veškeré informace k učivu a úkolům naleznete v přiloženém souboru: AJ – Videnková – plán učiva a úkoly

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: petra.videnkova@chrustova.eu
______________________________________________________________________________________________

Zeměpis

V přiloženém dokumentu máte zápis, který si vytiskněte a nalepte do sešitu, popřípadě přepište do sešitu.
!!BUDOU SE KONTROLOVAT SEŠITY!! Soubor se zápisem do zeměpisu: Zápis_zeměpis

V dalším přikládaném souboru je pracovní list, který si vytiskněte, následně ručně vyplňte dle učebnice a do 25.3.2020 (středa) zaslat na níže uvedený e-mail! Soubor s pracovním listem: pracovní_list_zeměpis

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Přírodopis

V přiloženém dokumentu máte pracovní list, který si vytiskněte, následně ručně vyplňte dle učebnice a do 25.3.2020 (středa) zaslat na níže uvedený e-mail! Soubor s pracovním listem: pracovní_list_ploštěnci

Dotazy a vypracované úlohy (vytisknuté, naskenované) zasílejte zde: hana.pomezna@chrustova.eu


Dějepis

Téma: Řecká kultura
Učebnice od str. 78 (odstavec začíná slovy: Rozvoj celé řecké kultury by byl...) –> přečíst do příkladů fungování městských států

Na str. 80 vypracujte otázky do sešitu:

  • otázka č. 3 – pojmy polis a politika
  • otázka č. 5 – kolonizace, aspoň 3 důvody jejího významu
  • otázka č. 7 – tyranidy
  • otázka č. 8 – společnost v Řecku, demokracie
  • otázka č. 9 – rysy demokracie, alespoň 3 rysy starověké demokracie

Slíbený  dokument, který se týká městských států (Athény a Sparta) – z tohoto textu bude tvořen zápis do sešitu, všechny důležité informace budou barevně odlišeny. Soubor se zápisem: Zápis_Athény_Sparta

Dotazy a vypracované úlohy zasílejte zde: veronika.gebauerova97@gmail.com


Fyzika

Téma: Měření hmotnosti
Přečíst v uč.  str. 58-63 – procvičovat převody jednotek hmotnosti (tabulka str. 59).
Překreslit a popsat do sešitu laboratorní váhu (viz obrázek str. 60)

Do PÁTKU 20.3.2020 poslat vypracované cvičení str. 63/1

Dotazy a vypracované cvičení (vyfocené, naskenované) zasílejte zde: linda.chylkova@chrustova.eu