Třídní učitelka: Mgr. Jakub Švrčina

E-mail: jakub.svrcina@chrustova.eu

Konzultační hodiny: