Třídní učitel: Mgr. Petr Lyčka

E-mail: petr.lycka@chrustova.eu

Konzultační hodiny: pátek 13:30 – 14:15

Český jazyk

26. 3. Nový online úkol na www.umimecesky.cz – termín do neděle 29. března. Dále přikládám mluvenou prezentaci o podmětu – prosím, podívejte se a zkuste si zde zmíněné informace zapamatovat. Do konce tohoto týdne již nemusíte nic posílat. Očekávám pouze práce od těch, kteří nesplnili zadaný úkol do 25. března.

Prezentace – Podmět

Dějepis

25. 3. Milí žáci, zveřejňuji slíbený kvíz, který prověřuje vaši schopnost práce s textem, který jsem Vám posledně posílala. Podrobnější informace naleznete v kvízu. Vyplňte jej prosím do pátku 27. března. Do pátku si také prosím přečtěte text v učebnici na stranách 80-84.

Odkaz na kvíz: https://www.survio.com/survey/d/G1J3A9R6H8D9W8K5Q

Srdečně zdraví
Veronika Gebauerová

Matematika – zadání

24. 3. Děkuji všem, kteří se dnes zúčastnili společné matematiky. Příští hodina ve čtvrtek v 10:00.
Zadání práce pro ty, kteří se nepřihlásili do naší společné třídy a tedy se dnes nezúčastnili opakování.

 1. Rozlož na součin prvočísel:
  56
  123
  190
  80
 2. Najděte nejmenší přirozené číslo, které lze rozložit na součin tří různých prvočísel.

Vypracuj a pošli na vera.simickova@chrustova.eu

Google Učebna – zahájení kurzu

24. 3. V Bakalářích najdete pokyny k registraci do on-line kurzu Angličtiny. Pozor: termín pro splnění prvního úkolu je středa 25. 3. do půlnoci, ale nebojte – je to snadné a zabere to jen chviličku.

Nový úkol do jazyka ruského

24. 3. str. 72 b) písemně – opakování slovesa učit se – fialový rámeček nápověda str. 74, poslat do 31.3.

Dějepis – učivo ke stažení

23. 3. Poválečné uspořádání

Fyzika

Zadání na 23.3. – 27.3.2020

Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=51D8qSUzFTQ

Koukněte na téma štěpení jádra na str. 86 a wikipedii. Napište si krátký zápis, vyfoťte a pošlete do pondělka na mail radim.motyčka@zschrustova.eu nebo ramot@volny.cz. Nemám ještě všechny seminárky za minulý týden! Dotazy pište na mail.

Matematika

19. 3.

Týden 16. 3. – 20. 3.

Byla zadána ve škole, týká se opakování učiva 6. – 9. ročníku. Ti z nás, kteří se chystají na SŠ s maturitou, jsou členy skupinky, kde zadávám i úkoly navíc. Chválím všechny, kteří počítají a berou svou přípravu zodpovědně.

Týden 23. 3. – 27. 3.

Práce v tomto týdnu bude probíhat v prostředí Google classroom. Je vaší povinností se do třídy přihlásit, pod tímto kodem: uebjzpo. Budeme dále opakovat učivo, proto zvládnou i ti, kteří na maturitní obory nepůjdou. Budete vypracovávat úkoly ve 2 stupních obtížnosti, podle toho, zda se hlásíte na maturitní nebo nematuritní obor. První hodina začíná v úterý v 10:00, kde zveřejněno první zadání.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě na: vera.simickova@chrustova.eu

Čj – další příděl 🙂

19. 3.

Vyplněné soubory posílejte buď jako přílohu nebo jako fotografii na petra.videnkova@chrustova.eu. Prosím vyplňujte čitelně!!!

Zápis do Chemie ke stažení

18. 3. Deriváty uhlovodíků – zápis

Učivo do Dějepisu

18. 3. Téma: Poválečná podoba světa a Československa

Přečíst si čtvrtou kapitolu z učebnice (str. 75 – 79); prosím při čtení si všímejme důležitých pojmů, které jsem dále vypsala.

Důležité pojmy:

 • Dekolonizace
 • OSN – Co znamená zkratka OSN? Čím se organizace vyznačovala?
 • UNICEF – Co znamená zkratka UNICEF? Čím se organizace vyznačovala?
 • Národní výbory
 • Národní fronta
 • Slovenská národní rada
 • Košický vládní program
 • Nejdůležitější politické strany
 • Odsun německého obyvatelstva z pohraničí

Zatím prosím jen dočtěme kapitolu. Zítra Vám pošlu dokument, který bude zachycovat nejdůležitější informace o tomto tématu. Z toho pak následně vypracujeme zápis do sešitu. S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: veronika.gebauerova@chrustova.eu.

Veronika Gebauerová

Procvičování online – Čj

18. 3. Připomínám registraci na www.umimecesky.cz, podrobnosti k přihlášení a úkolu najdete v Bakalářích.

Procvičování tvorby názvosloví – Chemie

18. 3. Posílám odkazy na Youtube, kde si můžete zopakovat tvoření názvosloví, ať si osvěžíte to, co vám moc nešlo ve škole. Pokud budete mít problém, tak pište na email (hana.pomezna@chrustova.eu). Do konce týdne pošlu pracovní list na procvičování, teorii zvládnete sami.

Úkol do Přírodopisu

18. 3. Do 27. 3. 2020 mi pošlete na email: hana.pomezna@chrustova.eu prezentaci v PowerPointu na Vnější geologické děje, min. 15 snímků. Vycházejte z učebnice str. 41 – 45. Je to na známky!

Zadání učiva fyziky do pondělí 23. 3. 2020.

17. 3. Zopakovat radioaktivitu a nastudovat působení radioaktivity na lidský organizmus.

Do pondělka pošlete seminárku ve Wordu na jednu stránku na téma působení radoaktivity na lidský organizmus. Na radim.motycka@chrustova.eu.

Přehled učiva do Zeměpisu

16. 3. Zasílám týdenní přehled učiva do Z na období od 16. 3. do 30. 4. 2020.

Učivo do Rj

16. 3. Prohlubování slovní zásoby- téma NAŠE RODINA, učebnice str. 70 – cvičení 2.3 udělat ústně, cvičení 2.4 písemně, str. 71, cvičení 2.5 ústně, cvičení 3.1 a) ústně – dbát na přízvuk slovesa учиться, b) doplnit sloveso учиться do vět – písemně. Písemné úkoly nafotit a poslat na magdalena.kauerova@chrustova.eu.

Učivo do Chemie

16. 3. Uč. str . 48 – 49 zápis do sešitu, během týdne pošlu pracovní list na procvičení vzorečků s pokyny, jak mi to poslat zpět.

On-line procvičování do Čj

16. 3. Zaregistrujte se na www.umimecesky.cz jako student, přihlaste se do třídy s heslem 46YYQ a v záložce student najdete zadaný úkol, který máte splnit do pátku 20.3.

Pracovní sešity do Literatury

16. 3. Zpráva od paní učitelky Videnkové: Ve středu 18. 3. od 9:00 do 10:00 budou připraveny k vyzvednutí pracovní sešity do literatury před budovou školy. Převzít je mohou žáci, nebo jejich rodiče.

Přehled učiva do Aj

16. 3. Zasílám týdenní přehled učiva do Aj na období od 16. 3. do 30. 4. 2020.