Třídní učitelka: Mgr. Petr Lyčka

E-mail: petr.lycka@chrustova.eu

Konzultační hodiny: