Vedoucí: Mgr. Eva Kostiuková

Přírodovědný kroužek dne 16. 10. 2019 odpadá.

Další bude 23. 10. 2019 již ve 12.35 a skončí ve 13.30.

Pokračovat pak budeme již každou středu od 12.35.