Vedoucí: Mgr. Eva Kostiuková

První přírodovědný kroužek v měsíci lednu 2020 bude až 29. 1. 2020.