Vedoucí: Mgr. Dana Skálová

taneční kroužek bude každý čtvrtek od 12:45 do 13:30 v 2.A

těším se na vás, zahájíme 3.10.