1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M ČJ AJ Rv D F
Úterý M Z ČJ Vvd / Tvch Vvd / Tvch
Středa AJ M ČJ D F
Čtvrtek M ČJ Hv Tvd / Vvch Tvd / Vvch
Pátek ČJ AJ Ov Z Inf

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ AJ Inf Vvch / Tvd Vvch / Tvd
Úterý M ČJ F AJ Inf Rv
Středa ČJ M Hv D
Čtvrtek AJ Ov M Z D
Pátek ČJ F M Z Tvch / Vvd Tvch / Vvd

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Z Inf ČJ Vvch / Tvd Vvch / Tvd
Úterý ČJ AJ M D Ov Inf
Středa M D Rv AJ Hv F
Čtvrtek ČJ M AJ F
Pátek Z ČJ M Tvch / Vvd Tvch / Vvd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M RJ AJ Z F
Úterý AJ M ČJ Ch D
Středa F M AJ Inf ČJ Z Tvch Tvch
Čtvrtek RJ Hv D ČJ Ov Tvd Tvd
Pátek M RJ Ch Vv Rv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí AJ ČJ M Vv F D
Úterý M Ch RJ ČJ Z
Středa M AJ D ČJ Inf Hv Tvch Tvch
Čtvrtek M ČJ RJ Ch F Tvd Tvd
Pátek ČJ M AJ RJ Ov