1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M Čj Ov Inf Hv
Úterý M Čj Aj F TvD/VvCH TvD/VvCH
Středa Čj M Aj Z D
Čtvrtek M Čj F TvCH/VvD TvCH/VvD
Pátek D Čj Aj Z Rv

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Aj M Čj D Z Rv
Úterý M F Čj TvD/VvCH TvD/VvCH
Středa Čj Aj Z D
Čtvrtek M Čj F Ov TvCH/VvD TvCH/VvD
Pátek M Čj Aj Inf Hv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Čj M D Aj Rv Ov
Úterý M Z Čj Inf VvCH VvCH
Středa M D F Hv TvD TvD
Čtvrtek Čj Aj M TvCH/VvD TvCH/VvD
Pátek M Aj F Čj Z

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M Ch Z F Vv Inf
Úterý Aj Čj Rj M D Hv
Středa Aj Rj M Z TvD TvD
Čtvrtek M Čj Aj Rj Čj D TvCH TvCH
Pátek Ch Čj Rv F Ov

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Čj Aj M Ch F Rj
Úterý Čj M Aj Ov D
Středa M Ch Čj Vv F Inf TvD TvD
Čtvrtek Rj M Čj Z D TvCH TvCH
Pátek Aj M Čj Rj Hv