Den prevence

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí každého školského poradenského pracoviště, které se snaží bránit osobnostně a sociálně nežádoucím jevům. Jedná se o soubor opatření a intervencí směřující k předcházení výskytu rizikového chování u žáků, ke zmírnění již existující formy a případné řešení jeho důsledků. Základním principem strategie prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu,…

Celý článek

Volby do školské rady 2019

Dne 1.10.2019 byl na pedagogické radě zvolen do školské rady Mgr. Petr Lyčka. Volby zástupců rodičů do školské rady proběhly dne 8.10.2019. Volební komise ve složení Mgr. Věra Šimíčková, Zdenka Resnerová, Bohdana Lettovská, provedla sčítání hlasů dne 9.10.2019 v 8:00 hodin. Celkem se voleb zúčastnilo 101 voličů. Byla zvolena paní Romana Janáková a paní Daniela…

Celý článek

Chrustovka na bruslích

Po velmi hektickém začátku nového školního roku jsme se rozhodli, že je potřeba si opět trošku oddychnout. Jako nejlepší variantu pro vyčištění žákovských i učitelských hlav jsme zvolili sport na čerstvém vzduchu. Krásné babí léto zalité sluncem a příjemná teplota nám vyšly vstříc. V pátek 13. září se sportu chtiví žáci přemístili do areálu Cementárny u…

Celý článek

Halloween na ZŠ Chrustova

Ačkoliv je Halloween svátek anglosaský a slaví se hlavně ve Velké Británii a Spojených státech amerických, připomínají si jej lidé také v České republice. Velice oblíbený je mezi dětmi, které se rády oblékají do kostýmů a vyrábějí strašidelné dýňové svítilny. Podobně jako v předešlých letech si také letos žáci 9. třídy připravili 5.11.2018 pro své mladší spolužáky…

Celý článek